Regisztrált, ajánlott villanyszerelő

Villanyszerelő szakembereink Elmű, E ON, ÉMÁSZ, DÉMÁSZ áram szolgáltatói regisztrációval rendelkeznek! Ès 2017.01.01-töl Elmű Èmász terűleten ajánlott szerelői mínösítèssel rendelkeznek.

Az alábbi munkákat csak regisztrált illetve ajánlott villanyszerelő végezheti!

Elmű-Émász 2017. január elsejével egy új „Ajánlott szerelői rendszert” vezetett be.

E rendszerben azok a képzett, megbízható villamos szakemberek érhetők el, akik jogosultak mérőhelyi kivitelezési tevékenység során elosztói engedélyesi zárópecsétek (plombák) előzetes bejelentést követő eltávolítására. Így az új mérőhely kiépítés tevékenységén felül lehetőségük van meglévő mérőhelyeken felülvizsgálatot, bővítést, felújítást, hibaelhárítást végezni, melyhez az engedélyesi zárópecsétek eltávolítása válhat szükségessé.

FIGYELEM!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábbi Regisztrált villanyszerelők már nem végezhetnek engedélyesi zárópecsét eltávolítási tevékenységet, így Önök a munkamegbízás odaítélése során erre fokozottan legyenek tekintettel! A zolivill csapata még 2016.12. hóban elvégezte a szükséges képzéseket ezáltal bekerült az ajánlott szerelői rendszerbe. Így zavartalanúl a jövőben is eltudjuk végezni a zárópecsét bontásával járó kivitelezői tevékenységeket

{Új mérőhely kiépítése
}
{Mérőhely szabványosítása
}
{Hálózatfejlesztés (Amperbővítés)
}
{Egy évnél régebbi villanyóra kikapcsolás
}
{Vezérelt áram (Éjszakai áram)
}
{Előre fizető mérő}

{Ad-Vesz mérő}

{G-tarifás mérő}

{H-tarifás mérő}

{Smart mérő}
Új egyéni vagy csoportos mérőhely (villanyóra) kiépítése

Új mérőhelyet legtöbb esetben üres építési telekre illetve árammal eddig még el nem látott nyaraló vagy ingatlan, egy éven túli kikapcsolás esetén lehet igényelni.  Építkezés, ideiglenes mérőhely, választható földkábeles vagy légvezetékes csatlakozás. Földkábeles rácsatlakozás esetén tervrajzra van szükség, ez lesz a végleges tervrajz is, amit csak az ELMŰ készíthet el, átfutási ideje 8 hónap. Földkábelből alanyi jogon a szolgáltató 15 métert biztosít, az a fölötti részt ki kell fizetni.

Légvezetékes rácsatlakozásnál a várakozási idő csak 8-12 munkanap, itt alanyi jogon 30 méter vezeték jár, a fölött fizetni kell. Szükség van egy „Egysíkú vezetékhálózati tervre”, amivel az áramszolgáltatótól igényelni kell egy „elvi engedélyt”, amivel építési engedélyt kaphat a telekre, illetve ekkor kell megigényelni az áramszolgáltatást is. A telken Regisztrált villanyszerelőnek ki kell alakítani egy ideiglenes mérőórát ideiglenes áramkőrrel, mely az építkezést árammal látja el. Az ideiglenes hely közel a telekhatárhoz, általában egy betongyámos faoszlopon kap helyet. Legvégső szakaszban, szabványoknak megfelelő végleges helyre, át kell helyezni a villanyórát, összekötni az ingatlan lakáselosztójával, ahol az ingatlanon belüli összes vezeték találkozik (biztosítéktábla), a Regisztrált villanyszerelőnek pedig kivitelezői nyilatkozattal igazolnia kell, hogy a mérőhely kiépítése, a felhasznált anyagok és a felhasználási hely belső szerelési munkái az érvényben lévő létesítési és biztonsági szabványoknak megfelelnek.

Az egy éven túl kikapcsolt mérőhelyet a tartozás kiegyenlítését követően, a mindenkori szabványoknak megfelelően kell kialakítani, a bekapcsolási igényt kivitelezői nyilatkozattal kell az áramszolgáltatónál jelezni.

{Vissza a lap tetejére}

Mérőhely  szabványosítás ( villanyóra áthelyezés, biztosítéktábla korszerűsítés)

Az egyre gyakoribb elektromos tűzesetek, a háztartások növekvő energia fogyasztása, a megnövekedett fogyasztói elvárások tették szükségessé, hogy a mérőhelyek, lakáselosztók kialakításának szabványain az áramszolgáltató változtasson. Az áramszolgáltatók kidolgoztak egy mindenki számára hozzáférhető koncepciót, ami igazodik a mai kor elvárásaihoz.

Szükséges a villanyóra szekrényt szabványosítani:

– Ha elektromos felújítást tervez érdemes korszerűsíteni a villanyórát, biztosítéktáblát is.

– Ha az áramszolgáltató már életveszélyessé nyilvánította a mérőhelyet esetleg megszüntette a fogyasztást (lekapcsolta az áramot).

– Ön szerint rossz helyen van a villanyóra.

– Mért – méretlen fővezeték csere esetén.

– Egy évnél régebbi kikapcsolás (új létesítésnek minősül).

– Zizegő hangot hall.

– Nagyobb áramfelvételű eszközt tervez vásárolni (villanytűzhely, elektromos főzőlap, légkondicionáló berendezés).

– Hálózatfejlesztés, Amperbővítés (mérőóránként 32A alanyi jogon jár, az ezen felül igényelt Amperért 3600Ft+ ÁFA/db. összegét kell az elektromos műveknek kifizetni, postai csekk vagy banki átutalás formájában.).

Az elektromos hálózat, biztosítéktáblájának (lakáselosztó) átellenőrzésére vagy cseréjére van szükség, ha a lakás olvadó biztosítékokkal van ellátva, illetve nincs beépítve FI relé (életvédelmi relé, használata 2009 óta kötelező). A kismegszakító feladata, ugyanúgy a túláram elleni védelem, mint az olvadó biztosítéké, modern biztonságos technológiával.  A modern kismegszakító, lángálló, feliratozható, esztétikus.

{Vissza a lap tetejére}

Hálózatfejlesztés, Amperbővítés

A lakás áramfelvételét minden esetben, a villanyóra szekrényben elhelyezett főbiztosíték névleges áramátengedési értéke határozza meg. Nagyobb teljesítményű készülék rácsatlakoztatása esetén a biztosíték leold, megelőzve az esetleges elektromos tüzet.

Teljesítménybővítésnél a regisztrált villanyszerelőnek felül kell vizsgálni a csatlakozó vezeték keresztmetszetét, műszaki állapotát, ekkor dől el mekkora névleges áramerőségig bővíthető a főbiztosíték, vagy, hogy milyen munkálatok elvégzése szükséges a hálózatfejlesztés érdekében. A fejlesztés lehetősége függ a hálózat állapotától, a megfelelő érintésvédelem kialakításától, a mérőszekrény típusától, elhelyezkedésétől. Hálózatfejlesztési igényt az ELMŰ felé jelezni kell a „Csatlakozó műszaki dokumentáció” leadásával, amit a Regisztrált villanyszerelő állít ki. Ha a bővítés meghaladja a 32A, hálózatfejlesztési díjat kell fizetni az áramszolgáltató felé.

Egy fázisú csatlakozás, 32A alanyi jogon jár, ebben az esetben kiszállási díj terheli a fogyasztót, háromfázisú csatlakozásnál is csak a 32 A fölötti Amperért kell fizetni.

Műszaki állapottól függően, ha cserére szorul a mért méretlen fővezeték, cseréjéhez a mérőóra zárpecsétjének bontására van szükség. A villanyóra megbontására csak Regisztrált villanyszerelőnek van jogosultsága, az ELMŰ engedélyével. (Az áram szolgáltató megtagadhatja az óra bontását számlatartozás esetén). A szükséges munkálatok befejeztével az elektromos művek szakemberei, leellenőrzik, hogy az új hálózat biztonságos, és szabványos legyen, a megnövekedett igényeket biztosan ki tudja szolgálni, ha rendben találtak mindent lecserélik, a főbiztosítékot, a mérőórát plombával látják el, helyszínen kell tartózkodnia a hálózatfejlesztést igénylőnek, vagy akit a szerződő meghatalmazással feljogosít.

{Vissza a lap tetejére}
Kikapcsolt mérőhelyek visszakapcsolása

Az áramszolgáltató több oknál fogva is szüneteltetheti a szolgáltatást, ezen okok lehetnek:

– Villanyszámla tartozás

– Szabálytalan áramvételezés

– Át nem íratott mérőóra

Az áramszolgáltató részéről szüneteltetett szolgáltatás, 30 napon túl csak kivitelezői nyilatkozattal kapcsolható vissza a hálózatra  A kikapcsolt mérőhelyet Regisztrált villanyszerelőnek felül kell vizsgálni, és javasolni milyen munkálatok szükségesek a visszakapcsoláshoz.

Egy év elteltével, ha nincs kérelmezve visszakapcsolás, a szolgáltató,(ha módjában áll) leszereli a villanyórát, megszünteti a méretlen fővezetéket.

Így már nem visszakapcsolásnak, hanem új bekötésnek minősül.  A kikapcsolt mérőhelynek az ismételt üzembe helyezéséhez meg kell felelnie az éppen hatályos szabványoknak és jogszabályi előírásoknak.

{Vissza a lap tetejére}

Éjszakai áram (vezérelt áramkör)

A terhelés elosztó rendszer része, hogy egyenletes legyen az erőművek terhelése. A nap bármely szakában 8 órát használható, előre nem meghatározott időszakokban, kedvezőbb áron az általános díjszabásnál (a villanyszámla kb.30%-kal csökkel). Nagy áramfogyasztású berendezéseket (villanybojler, hőtárolós kályha, hőtárolós vízmelegítő) lehet fixen rákötni, aminek az áramfelvétele nem folyamatos.

A vezérelt áramkört Regisztrált villanyszerelő építheti ki a vezérelt áramra vonatkozó szabványok és biztonsági előírásoknak megfelelően. HFKV (hangfrekvenciás központi vevő és vezérlő egység) kap helyet külön villanyórában, különálló hálózattal és biztosítéktáblával. Az üzemeltetni kívánt eszközöket közvetlen bekötéssel a villanyszerelő köti be.

ELMŰ költségek:

Ha 32A teljesítményen belül növeli felhasználási igényét, a vezérelt mérőóra felszerelése ingyenes, ha igénye meghaladja a 32 Ampert, a hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége: 3600 Ft/A+ÁFA.

{Vissza a lap tetejére}

Előrefizető mérőóra

Kiszámítható megoldás, hiszen Ön határozza meg mennyit kíván költeni villanyszámlára, a villamosenergia ára megegyezik a normál mérő esetén fizetendő díjjal. A mérőóra digitális kijelzője a még felhasználható KWh mennyiségét mutatja, ellentétben a hagyományos mérővel visszafelé számol. Az országban több száz feltöltő pont működik, így Ön előre ki tudja választani az Önhöz legközelebb esőt.

Kinek praktikus előrefizető mérőre váltani?
* Aki kiadja ingatlanát albérlőnek,
* Akinek nyaralója, garázsa van,
* Aki szeretné az energiafelhasználását nyomon követni.
A szolgáltatást kizárólag személyesen ELMŰ ügyfélszolgálaton lehet megrendelni, a mérőóra felszerelési díja: bruttó 8882Ft.

{Vissza a lap tetejére}

Ad-vesz mérőóra

Napelem rendszer által előállított elektromos áram visszatáplálása a közüzemi hálózatba, a visszatáplált áram mennyiségének mérésére, és a közüzemi hálózatból vételezett árammennyiség mérésére szolgáló kétirányú fogyasztásmérő eszköz. A fogyasztásmérő hely kiépítése megegyezik a mérőhely szabványosítás menetével, egy és háromfázisú hálózat esetén is igényelhető.

{Vissza a lap tetejére}

Geo-tarifa

Olyan hőszivattyús rendszer, amely a geotermikus energiára alapozott, 75% környezeti energia és csak 25%-nyi villamos-energia felhasználásával lehet fűtésre, hűtésre, meleg víz előállítására használni. A Geo tarifa igényléséhez, vezérelt mérőórát kell igényelni, és szabványos mérőhely kiépítése szükséges, a hőszivattyúnak külön áramkőr kiépítése szükséges, csak fix rákötéssel csatlakoztatható a kiépített hálózatra. Az elektromos áram, egy nap összesen 20 órát van kivezérelve minimum 2 órára egyhuzamban, 2 vezérlés között maximum 2 óra telhet el áram nélkül.

{Vissza a lap tetejére}

H-tarifás mérőóra

Hőszivattyús berendezéssel történő fűtés esetén fűtési időszakban kevesebb a kiszámlázott villamos-energia díja.  A hőszivattyús rendszer külön áramkörről történő működtetéshez lehet igényelni, közvetlen bekötéssel, más elektromos berendezést erre az áramkörre tilos csatlakoztatni. A H tarifás mérőóra, kedvezményes díjszabása a fűtési idény kezdetétől, a végéig a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A fűtési idény végén, díjszabása megegyezik a mindennapszaki áram díjszabásával.  Egy és háromfázisú hálózat esetén is igényelhető. A mérőóra számára szabványos mérőhely szükséges, vagy mérőhely bővítésével kivitelezhető a felszerelése. A felhasználónak, a fogyasztási helyre már igénybe van véve az alanyi jogon járó teljesítmény (32A), akkor az a fölé eső Amper mennyiségéért csatlakozási díjat kell fizetnie 3600 Ft/A+áfa.

{Vissza a lap tetejére}

Smart mérőóra

3 × 80 A feletti szerződött teljesítménnyel rendelkező kisfeszültségű, nagyfeszültségű felhasználási helyen terhelési görbe tárolására alkalmas, távleolvasható fogyasztásmérő kiépítése szükséges szabványos mérőhely létesítésével. A felhasználó köteles a távleolvasás technikai eszközeiről, kiépítéséről, karbantartásáról (telefonvonal, 230V-os dugalj) gondoskodni.

GSM adatátviteli leolvasás esetén, az ELMŰ-Hálózati kft. biztosítja a modemet, SIM-kártyát, a karbantartási munkálatokat is ellátja, havidíj köteles szolgáltatás díja: 6000Ft+ÁFA.

{Vissza a lap tetejére}